Mgr. Edita Hólyová
Štúrova 14
941 06 Komjatice
IČO: 51 439 204

Venujem sa najmä rodinnej, detskej a novorodeneckej fotografii.

+421 908 162 838

zahraphotosk@gmail.com

Ateliér, M.R. Štefánika č. 3, Šurany

„Skutočná fotografia nepotrebuje vystvetlenie a tiež nemôže byť opísaná slovami.“

Ansel Adams